Lidmaatschap vergoeden
BredaWandelt.

Lidmaatschap vergoeden
Zij blij, jij blij, wij blij!

 

Omdat we iedereen een gezellig en actief leven gunnen. Hebben wij hier drie mogelijkheden om je lidmaatschap vergoed te krijgen. Of de optie om het lidmaatschap op te voeren als aftrekpost bij de belasting. Hoe beter jij in je vel zit, hoe beter jij presteert en daar wordt graag in geïnvesteerd. Hoe? Bekijk hieronder de mogelijkheden en zie welke regel voor jou geldt.

Dit geld voor je werkgever
Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Denk hierbij aan kosten voor talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid maar ook kosten die gemaakt worden voor bewegen, sporten en preventieve gezondheid. Vanaf 2015 is het vanuit de overheid verplicht gesteld dat werkgevers budget vrijmaken voor hun werknemers. Deze regeling wordt vaak vermeld onder de namen:
Werkkostenregeling (WKR)
Individueel keuzebudget (IKB)
Loopbaanbudget of Sportbudget.

Overleg met je leidinggevende of HR manager in hoeverre de organisatie een sportbudget, sportlidmaatschap of sportbenodigdheden hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een
re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd.

Let op: vergoeding van sportmateriaal en kleding valt soms ook onder de voorwaarden. De werkgever mag dit zelf bepalen.

Via PGB of het UWV
Leef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kan je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkloos en ontvangt je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching, stresstraining of Mindfull – Bewegen geheel of gedeeltelijk te betalen.

Via je zorgverzekering 
Een sportlidmaatschap behoort meestal niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer bij je ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.

Bron

Ja ik word graag lid!