Dag 2

Dag 2

Teteringse Tennis Vereniging
Vandaag heten wij je van harte welkom bij deze prachtclub.
Op zaterdag 28 juli 1956 werd de Teteringse Tennis- en Pingpongclub opgericht. Dat was de start van de tegenwoordige Teteringse Tennis Vereniging, afgekort TTV. Erg veel werd er toen nog niet getennist in Teteringen. Het duurde tot 1961 toen de eerste tennisbaan officieel in gebruik werd genomen. Sinds 1986 is TTV gehuisvest op de huidige locatie: sportpark “De Gouwen”. Inmiddels is de club uitgebreid met heerlijke  horeca, padel- en jeu de boule banen. Voor elk wat wils!

Cadettenkamp
De naam komt voort uit het de krijgshandelingen die hier zijn verricht. Dit gebied is onderdeel van het 95 hectare grote natuurgebied en heeft als oefenterrein van de cadette van de KMA gediend.
Het gebied kent heide, dennenbos en stuifzand. Het is aantrekkelijk  voor loopkevers, hagedissen, planten en mossen. In het dennenbos vliegen de goudhaantjes, mezen en de buizerd bestrijkt met zijn vleugels het hele terrein.

Parkhoeve
In de jaren negentig kwam er een oproep in de krant om mee te denken over een park in de wijk Hoge Vucht. Hieruit kwam het idee voort van een kinderboerderij met midgetgolfbaan. Aan de rand van de Vuchtpolder kon in 1997 dit initiatief tot stand komen. Inmiddels is de locatie uitgebreid met een horecavoorziening met 150 zitplaatsen en (water)speeltuin en veranderde de naam “kinderboerderij” naar Kinderboerderij Parkhoeve.

Zwarte Dijk

Langs de Zwarte Dijk richtte Spinola zijn binnenste linie in. Omdat de Zwarte Dijk te smal was voor een wal volstond men met de aanleg van drie redoutes. Vanaf de Zwarte Dijk was goed zicht op Breda. Een aantal van deze redoutes werden onlangs weer zichtbaar en bewoonbaar gemaakt. Zwarte Dijk De Hoge en de Lage Vucht (nu de wijk Hoge Vucht) waren al voor de komst van het Spaanse leger door het Bredase garnizoen ter verdediging onder water gezet. Spinola handhaafde deze situatie. Langs de Zwarte Dijk, die tussen de twee polders in lag, richtte Spinola zijn binnenste linie in. De redoutes zijn tot hun hedendaagse vorm teruggebracht. In tegenstelling tot de beschrijvingen ter plaatse hebben deze redoutes geen relatie met de turfwinning.

Spinolaschans / Hartelberg
Verscholen tussen de bomen is een pracht van een schans te bezoeken. Deze schans dateert uit 1637 en deed dienst als verdedigingswerk tijdens de periode van de strijd met Spanje. Na de overgave van Breda werd deze schans ontmanteld. Rond de periode van 1624/1625 was hij onderdeel van de buitenste linie die over de Mark naar Terheijden liep. Kampen werden hier opgezet en de verdediging werd aangescherpt wanneer de vijand eraan kwam.

Zuiderwaterlinie
Deze linie is de oudste en langste linie van Nederland. De linie loopt van Bergen op Zoom tot aan Grave. Daarin bevinden zich 11 Brabantse vestingsteden. Tijdens de 80 Jarige Oorlog bedacht Menno van Coehoorn om de kracht van het Brabantse water in zetten als sterkste wapen. Het werd uitgevoerd met grote precisie. De linie voorzag in de strijd tegen Spanje,  de Fransen en Belgen als een moeilijk te nemen verdediging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er een einde gemaakt aan de Zuiderwaterlinie en was water niet langer krachtig genoeg als verdediging.