Dag 1

Dag 1

Ingenhousz
Deze plek verwelkomt je graag als eerste start- en eindlocatie. Een gebouw met bijzondere verhalen en vele bestemmingen. Het is in eerste instantie gebouwd als kweekschool annex klooster en internaat St. Franciscus in 1917. De Bredase architect Jacq. Van Groenendael ontwierp het gebouw. Zowel het gebouw als de functie ervan veranderden in 1968 van kweekschool naar pedagogische academie om vervolgens in 1985 over te gaan in de pabo. De schoolfunctie blijft want de Rooi Pannen doet zijn intrede. Als uiteindelijk ook de Rooi Pannen het pand verlaat gaat het op de schop en maakt het pand ruimte voor 70 prachtige suites, vergaderzalen en een bijzonder restaurant. De kapelzaal wordt in ere hersteld en fungeert als prachtige evenementenlocatie.

Princenhage
Karel Leenders, een Nederlands historisch-geograaf, begint zijn beschrijving over Princenhage met het feit dat het dorp voor 1500 nog niet bestond. Toch is in 1198 voor het eerst in een akte de naam Haga voorgekomen. In de 16e eeuw ontstaat er, te midden van vele akkers, een kleine kern met de Hage kerk als centraal punt. Rond 1750 wordt de naam  Princenhage vermeld. Met de komst van deze nieuwe benaming krijgt het dorp stedelijke allure. Pas in 1942 komt Princenhage onder de vleugels van Breda.

Princenhaags Museum
Het Princenhaags museum is een centrum voor erfgoed, kunst en cultuur. Het museum wordt beheerd en geëxploiteerd door de Stichting Princenhaags Museum, dat zich ten doel heeft gesteld het culturele erfgoed van het dorp Princenhage te bewaren, te documenteren en o.a. door tentoonstellingen dichter bij bewoners, oud-bewoners en alle andere belangstellenden te brengen. Daarnaast biedt het museum actuele kunstexposities aan van kunstenaars uit Princenhage en Breda. Ze doen dat zelfstandig of in combinatie met partners op dit gebied. Ook organiseert het museum diverse culturele activiteiten. Het vele werk wordt belangeloos verzet door de leden van het stichtingsbestuur en andere vrijwilligers.

Johanneskerk
De Hervormde Gemeente in Princenhage kerkte 150 jaar lang in de RK. Martinuskerk, aan hen toegewezen na de Vrede van Munster in 1648. De katholieken moesten uitwijken naar een schuurkerk. In 1798 werd de Martinuskerk teruggegeven aan de parochianen, maar zij moesten daarvoor wel een schadeloosstelling betalen aan de hervormden. Van dit geld (fl. 453,-) werd het pand Dreef 7 gehuurd en daar in de voorkamer hielden zij gedurende 20 jaar hun kerkdiensten. Met steun van koning Willem I, in 1819, kwam er een nieuw kerkgebouw in waterstaatsstijl tot stand. Aan de voorgevel zijn de lonische halfzuilen, kroonlijsten en een fronton te zien. In 1967 kreeg de kerk de naam Johanneskerk.  

Zaartpark
Dit wandelpark is de plek waar de Aa of Weerijs doorstroomt. Het Zaartpark is een van de meest natuurrijke en natuurvriendelijke parken van Breda. Het is een groene verbinding voor planten en dieren om van het Mastbos naar de stad te komen en andersom. Het park is speciaal aangelegd om die groene verbinding tussen stad en bos te versterken. Middels het ontwerp van het park is een opwaartse stroom weten gerealiseerd. Het is een van de mooiste parken met een bufferzone tussen landelijk en de stadse omgeving.

Kasteel Bouvigne
Het is niet te achterhalen hoe oud het kasteel officieel is. Wel duikt er een akte  uit 1554 op, waarin kenbaar wordt gemaakt dat Bouvigne in die periode eigendom is van Jacob van Brecht. Wat begon als een klein stenen huis werd door de jaren heen, met verschillende eigenaren steeds verder uitgebouwd. Uiteindelijk koopt Jan Baptist Keermans in 1611 het kasteel en verbouwt het nog eenmaal naar de vorm zoals wij het nu kennen. Bij het volk staat het kasteel bekend als de Boeverijen; in de periode dat de Fransen in Breda komen verbastert de naam naar Bouvigne.

Mastbos
Niet alleen de Renaissance bouwstijl wordt door Graaf Hendrik III van Nassau geïntroduceerd, ook het vernieuwende idee over de bosbouw voert hij uit.  Hij laat ten zuiden van Breda het Mastbos aanleggen. Het koningshuis was dol op jagen en daar zou dit bos perfect voor zijn. In de periode van de VOC, werden de bomen vanuit het Mastbos gebruikt voor de masten van hun schepen. Een bos vol geschiedenis dus.

Ginneken
De naam Ginneken is een samensmelting van namen  uit de Gallo-Romeinse periode. De toevoeging -erken is afgeleid van het Latijnse -iacum dat ‘domein van’ betekent. En Ginn- komt uit de Keltische persoonsnaam Gimmo of Geminius. Als je beiden samenvoegt tot Ginneken betekent deze naam dus : Domein van Gimmo of domein van Geminius. Voor 1317 was het een plek vol kroegjes, herbergen en boerderijen. Hierna werd Ginneken een zelfstandig parochie. Ginneken liep op vele dorpen en steden voor.  Zo had het, eerder dan Breda, elektriciteit, waterleidingen en onderscheidde het zich als dorp met stadse allure. De stad was goed bereikbaar door de paardentram, die vanaf het centrum van Ginneken naar station Breda reed. Breda had zijn oog dan ook snel op dit dorp laten vallen en stelde een annexatie voor. Bewoners waren het er niet mee evenmin als het bestuur. Toch werd die inlijving onvermijdelijk.

Landgoed Wolfslaar
Het landgoed Wolfslaar dateert van vele decennia terug als plek met een boerenhoeve, akkers, weilanden en grote boomgaarden. In die periode wordt de hoeve wel 5 keer verwoest en weer opgebouwd.  Barones Charlotte Storm- Cuypers geeft in 1862 opdracht om  een stijlvol en statig landhuis te bouwen op dit landgoed. Na haar dood wordt het verkocht aan verschillende families. Later wordt het een kraam opleidingsinstituut om vervolgens zijn eindbestemming te krijgen. Een feestlocatie met sterrenrestaurant waar men dezer dagen kan genieten van een gastronomische verwennerij .

Best Bottles Breda
Goede wijn is meer dan alleen smaak en textuur. Het zijn vrienden- en familie, plezierige momenten en herinneringen. Wijn is geschiedenis en cultuur, het is wetenschap en poëzie en iets dat bijna magisch is. Wij willen mensen verenigen die niet alleen van wijn houden, maar ook van het avontuur.