Wandelen in de omgeving van Breda

Wanneer je gaat wandelen in de omgeving van Breda, kom je er al snel achter hoe mooi deze stad en zijn omgeving is. Met de verschillende oude gebouwen die de stad heeft, kijk je je ogen uit tijdens een wandeling. Wij van BredaWandelt hebben een vragenspel bedacht voor bij de wandeling. Op deze manier is het wandelen in de omgeving van Breda niet alleen goed voor je conditie, maar zorgt de wandeling ook voor ontspanning. Daarbij is het nog hartstikke leerzaam!

Wandelen in de omgeving van Breda wordt leuker met ons Bredaspel

Wanneer je gaat wandelen in de omgeving van Breda, is ons Breda-spel een leuke en ontspannende manier om op unieke wijze de stad te leren kennen. Tijdens de wandeling, die start bij ons kantoor, kom je langs de mooiste plekken, zoals:

  • Het Kapucijnenhof
  • New Breda
  • Het Feestvarken in Princenhage
  • De Koepelgevangenis
  • Zuiderwaterlinie
  • Het Vlonderpad
  • Het Begijnhof
  • De Grote Kerk

Wanneer je bij een van de bovenstaande plekken arriveert, vind je in het onderstaande Breda-spel een stukje informatie over die plek met een vraag. Het is erg leuk om deze wandeling in groepsverband te maken. Zo kom je op een gezellige, ontspannende en toch actieve manier te weten wie van jouw groep het meest weet over Breda.

Meld je aan om deel te nemen aan een van de vele activiteiten

Behalve het wandelen in de omgeving van Breda, kun je ook deelnemen aan een van de andere leuke activiteiten van ons bedrijf. Op deze manier leer je niet alleen op een unieke manier de stad kennen, maar leg je ook op een leuke manier contact met de andere deelnemers. Combineer sport en bewegen bij ons in Breda en verbeter je conditie nog meer. Meld je aan via het aanmeldformulier op onze website! Heb je nog vragen over onze wandelingen? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 06-25158327 of stuur een e-mail naar contact@breda-wandelt.nl. Je blijft ook op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!

SPEL VRAGEN

Lees de vraag die bij de foto hoort. Beantwoord de vraag hardop en check je antwoord door op de foto te tappen met je vinger. De foto draait zich om en je ziet het antwoord staan. Veel plezier met spelen!

Het Kapucijnenhof

Aan de noordzijde van de Catharinastraat ligt het Kapucijnenhof. Als je binnen stapt zie je nog steeds gedeeltes van de oude hofhuizen. Daaromheen zijn reeds moderne appartementen gebouwd. Het is een rustig hof waar veel heeft plaats gevonden. Een verborgen parel in onze stad.

Vraag
Waar heeft het Kapucijnenhof zijn naam aan te danken?

Antwoord: Aan de Kapucijner monniken die rond 1625 een ruim kloostercomplex van de huizen hadden gemaakt. 
New Breda

Van mei tot eind augustus 1667 was Breda de plaats voor de vredesonderhandelingen die een eind moesten maken aan de Tweede Engelse Oorlog, gevoerd tussen Engeland en de Republiek (1665-1667). De plechtige bezwering en uitwisseling vond plaats op 24 augustus 1667 met daarna een groot feest waarbij er wijn uit de fonteinen kwam!
Bij de ondertekening werd er ook een ruil gedaan van een stad die wij toen in het bezit hadden.

Vraag
Tegen welke land hebben wij New Amsterdam ( New York) geruild?

Antwoord: Het toen Engelse Suriname
Princenhage Feestvarken

Op 11/11 verandert de sfeer in Breda en omstreken en maakt iedereen zich klaar voor een nieuw carnavalsjaar. Zo ook in Princenhage.  Elk jaar trekt er een lampionoptocht voorbij en wordt er een speciaal gedicht voorgedragen bij dit beeldje.  Iedere gemeente heeft zijn Prins gekozen en in Princenhage is er een traditie.

Vraag
Wat haalt de Prins uit Princenhage aan het begin van carnaval hier op?

Antwoord: De ‘eerste druppel’. 
De Koepelgevangenis

Welkom in de Koepel of De Boschpoort, zoals hij in de volksmond wordt genoemd. De imposante kasteelachtige toegangspoort, die we ook terugzien bij de koepelgevangenis in Arnhem en bij de gevangenis van Scheveningen, geeft je het gevoel dat je deze gevangenis niet snel meer zal verlaten. De symbolische architectuur is krachtig, toch waren de muren niet altijd hoog genoeg.

Vraag
Hoeveel gedetineerde zijn er in totaal ontsnapt?

Antwoord: 11 
Zuiderwaterlinie

Door de eeuwen heen heeft Nederland gevochten tegen en met het water. Het water werd namelijk ook vaak ingezet als verdedigingsmechanisme tegen de vijand. Dit werd gedaan door waterlinies te maken. In Brabant lag de oudste, langste én meest gebruikte waterlinie van Nederland. In een ketting van 11 vestingsteden van Bergen op Zoom tot aan Grave werd het water gebruikt als strijdmiddel tegen de vijand. Al een geruime tijd was Breda een belangrijke vestingstad. Met name in de Tachtigjarige Oorlog.

Vraag
De Zwarte Dijk in Breda was onderdeel van de Zuiderwaterlinie. Hier werden kleine redoutes gebouwd (zie foto). Wat zijn redoutes?

Antwoord: kleine schuilplaatsen voor soldaten om het onder water gezette gebied te kunnen beheersen.
Het Vlonderpad

In het meer dan 500 jaar oude Mastbos vind je verschillende gebieden die elk hun natuurlijk schoon laten zien. In de tijd van Graaf Hendrik III werd het aangelegde bos als jachtgebied gebruikt. Tegenwoordig zijn er vele paden te bewandelen en zie je elke keer weer een nieuw stukje groen opdoemen. Zo ook in te midden van de paarse heide op het vlonderpad.

Vraag
Uit welk jaartal komt het volkslied van Breda en wat is de titel?

Antwoord: 1929, Te midden van de Paarse Heide

Het Begijnhof

In 1267 werd het Begijnhof opgericht. Begijnen waren alleenstaande vrouwen die een gemeenschap vormden en geen kuisheidsgelofte hadden afgelegd maar wel godsdienstig waren. Toen de katholieke godsdienst weer meer en meer openlijk mocht worden uitgeoefend, in de negentiende eeuw, leefde het Begijnhof weer op. Nieuwe poortgebouwen werden er gebouwd en er kwam een nieuwe kerk en pastorie. Verder kwam er nog een tweede hofje tot stand.  Tegenwoordig zijn er geen begijnen meer. Wel is de traditie gebleven dat alleen vrouwen er mogen wonen die alleenstaand zijn en zorg voor elkaar dragen.

Vraag
In welk jaartal overleed het laatste begijntje van het hof in Breda?

Antwoord: In 1990, zij was de laatste begijn van Nederland.
BredaWandelt

BredaWandelt wordt enthousiasme geleid door ons: Parilla & Jikke. Parilla is dit initiatief gestart en inmiddels bestaat dit bedrijf 3 jaar. Middels wekelijkse sportieve wandelingen, stadtours, andere activiteiten en met een vleugje bourgondische gezelligheid zorgen wij ervoor dat je meer komt te weten over deze heerlijke stad en je onbeperkt connecties aan gaat. Want elkaar lopend ontmoeten is toch het fijnste wat er is.

Vraag
Welke woorden staan er bij BredaWandelt centraal?

Antwoord: Gezelligheid, Wandelen, Ontmoeten 
De Grote Kerk

Onze Lieve Vrouwekerk of te wel De Grote was van oudsher de belangrijkste kerk van Breda.  Ter ere van de geboorte van de oudste zoon van graaf Engelbrecht van Nassau in 1410 werd de oude kerk uit 1269 vervangen en de huidige kerk gebouwd. In de eerste helft van de zestiende eeuw was de kerk af. Voor de Tachtigjarige Oorlog toen de Nassaus hier in Breda verbleven was de kerk een belangrijke plek voor hen om begraven te worden. Vandaar dat wij de eerste prins van Oranje, René van Châlon hier in de Grote Kerk hebben liggen. Tijdens de Spaanse bezetting moest Willem van Oranje vluchten uit Breda en werd de Nieuwe Kerk in Delft de uiteindelijke grafkerk van de Oranje-Nassaus.

Vraag
Wat is de hoogte van de kerktoren van Breda?

Antwoord: 97 m